cz | en | de
Vytisknout stránku
News

december 8, 2020 11:22:38 AM
V ordinaci je dovolená v termínu 8.-12.2.2021.
Akutní požadavky po dobu dovolené  je možné zasílat na e mail:  
psychiatrie. moc.liamg@avoregets

..více
Our partners
Přehrát na YouTube

Psychiatry

Ordinace Kosmonosy

Údaje o registraci:
Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Krajským úřadem Středočeského kraje č.j: 122869/2014 /KUSK
ze dne 17.9.2014 jako nestátní zdravotnické zařízení

V ambulanci Mladá Boleslav je poskytována péče v oboru psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie a sexuologie.


Do ordinace objednáváme také zaměstnance Škoda Auto a.s. k vyšetření před odjezdem na zahraniční pracovní cestu. Objednávat lze na telefonu 725 574 574 nebo emailem na adrese: psychiatrie.moc.liamg@avoregets


Z důvodu velké časové vytíženosti nepřijímáme v ordinaci  reprezentanty farmaceutických firem až do odvolání.


Smluvní zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Škoda
Oborová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Vojenská zdravotní pojišťovnaLékaři
MUDr. Martina Stegerová
psychiatr, dětský a dorostový psychiatr


MUDr. Jan Fuka
psychiatrie
 
Objednávání pacientů, administrativa:  Jiří Habura

Zdravotní sestra:  Radka Štechová, Dis.
Stížnosti

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost: pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává nejprve poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb a uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

V případě, že bude stížnost zaslána nejprve správnímu orgánu, bude postoupena k šetření příslušnému poskytovateli zdravotních služeb.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vážení pacienti,
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu
s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
a jeho prováděcími předpisy.
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu
s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně
osobních údajů (tzv. GDPR).
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo
požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje
nesprávné, nepřesné,změnily se atd.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient
povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás
požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.