top of page

Komplexní

psychiatrická

péče

Lékařskou péči v oboru psychiatrie provozujeme jako nestátní zdravotnické zařízení již od roku 1993.

MUDr. Martina Stegerová, vedoucí lékař

Aktuální informace

DOVOLENÁ 15.7.-16.8.24
Po dobu dovolené stále komunikujeme přes aplikaci Medevio do 2 prac. dnů

Z důvodu naplněné kapacity ambulance nepřijímáme v současné době nové pacienty.
Děkujeme za pochopení.

​Žádáme pacienty, pokud je to v jejich možnostech, aby přinášeli zprávy z vyšetření
/ psychologie,Ped. psych. poradna/ již okopírované, ušetříte nám tím čas, který můžeme věnovat Vám.


Volná místa: Přijmeme lékaře psychiatra, dětského psychiatra i v předatestační přípravě

Dále přijmeme klinického psychologa i v předatestační přípravě
Naše zařízení je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání v oboru Dětská psychiatrie
 

Poskytovaná péče

Psychiatrie pro dospělé

Poskytujeme komplexní psychiatrickou péči pro:

  • Ambulantní pacienty

  • Pacienty ve specializovaných zařízeních

  • Klienty domovů seniorů

  • Konziliární péči pro hospitalisované pacienty

Vyšetření před služební cestou

Do ordinace objednáváme také zaměstnance ŠKODA AUTO k vyšetření před odjezdem na zahraniční pracovní cestu

Léčba veškerého spektra pedopsychiatrických diagnóz - nejčastěji:

  • Hyperkinetická porucha (ADHD)

  • Tikové poruchy

  • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie)

  • Poruchy chování u mentálních retardací

  • Poruchy autistického spektra

Dlouhodobě spolupracujeme se spádovými Pedagogicko- psychologickými poradnami, Speciálními pedagogickými centry, předškolními a školními zařízeními, dětskými klinickými psychology, Středisky výchovné péče, dětskými psychiatrickými nemocnicemi a dětskými psychiatrickými odděleními. Například: nemocnice Liberec, Opařany, Louny, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Dětská psychiatrická klinika FN Motol.

Péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami ČR

Přijímáme klienty všech zdravotních pojišťoven v ČR s výjimkou Revírní bratrské pojišťovny (RBP) 

Z důvodu velké časové vytíženosti nepřijímáme v ordinaci  reprezentanty farmaceutických firem až do odvolání.

Poskytovaná péče
bottom of page