Komplexní

psychiatrická

péče

Lékařskou péči v oboru psychiatrie provozujeme jako nestátní zdravotnické zařízení již od roku 1993.

MUDr. Martina Stegerová, vedoucí lékař

Aktuální informace

 

 

Ve dnech 6. - 7.5.2021 je v ambulanci dovolená.

Kontaktujte nás prosím přes kontaktní formulář zde na našich stránkách. 

Očkování Covid-19 pacientů s nižší prioritou

 

Do 15.5. 2021 je možnost registrace rizikových pacientů v centrálním rezervačním systému. Naše zařízení obdrželo unikátní kód, který platí pro vybrané psychiatrické diagnózy (F20, F70, F84, G300). Týká se i mladistvých 16-18 let. Pokud spadáte do uvedených diagnóz, můžete kontaktovat našeho lékaře a bude vám sdělen unikátní kód k registraci. K očkování je nutné mít s sebou poslední lékařskou zprávu, kde je tato diagnóza uvedena.

Poskytovaná péče

Psychiatrie pro dospělé

Poskytujeme komplexní psychiatrickou péči pro:

  • Ambulantní pacienty

  • Pacienty ve specializovaných zařízeních

  • Klienty domovů seniorů

  • Konziliární péči pro hospitalisované pacienty

Vyšetření před služební cestou

Do ordinace objednáváme také zaměstnance ŠKODA AUTO k vyšetření před odjezdem na zahraniční pracovní cestu

Léčba veškerého spektra pedopsychiatrických diagnóz - nejčastěji:

  • Hyperkinetická porucha (ADHD)

  • Tikové poruchy

  • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie)

  • Poruchy chování u mentálních retardací

  • Poruchy autistického spektra

Dlouhodobě spolupracujeme se spádovými Pedagogicko- psychologickými poradnami, Speciálními pedagogickými centry, předškolními a školními zařízeními, dětskými klinickými psychology, Středisky výchovné péče, dětskými psychiatrickými nemocnicemi a dětskými psychiatrickými odděleními. Například: nemocnice Liberec, Opařany, Louny, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Dětská psychiatrická klinika FN Motol.

Péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami ČR

Přijímáme klienty všech zdravotních pojišťoven v ČR s vyjímkou Revírní bratrské pojišťovny (RBP) 

Z důvodu velké časové vytíženosti nepřijímáme v ordinaci  reprezentanty farmaceutických firem až do odvolání.