Komplexní

psychiatrická

péče

Lékařskou péči v oboru psychiatrie provozujeme jako nestátní zdravotnické zařízení již od roku 1993.

MUDr. Martina Stegerová, vedoucí lékař

Aktuální informace

 

 

Vážení pacienti, z důvodů naplnění kapacity odbornosti Dětské psychiatrie v současné době nepřijímáme nové pacienty do 18 let.

Objednání nových pacientů bude možné od 3.1.2022.

Děkujeme za pochopení

 

 

Ve dnech 17. a 18.6. bude ordinace uzavřena z důvodu účasti na vzdělávací akci.

 

Poskytovaná péče

Psychiatrie pro dospělé

Poskytujeme komplexní psychiatrickou péči pro:

  • Ambulantní pacienty

  • Pacienty ve specializovaných zařízeních

  • Klienty domovů seniorů

  • Konziliární péči pro hospitalisované pacienty

Vyšetření před služební cestou

Do ordinace objednáváme také zaměstnance ŠKODA AUTO k vyšetření před odjezdem na zahraniční pracovní cestu

Léčba veškerého spektra pedopsychiatrických diagnóz - nejčastěji:

  • Hyperkinetická porucha (ADHD)

  • Tikové poruchy

  • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie)

  • Poruchy chování u mentálních retardací

  • Poruchy autistického spektra

Dlouhodobě spolupracujeme se spádovými Pedagogicko- psychologickými poradnami, Speciálními pedagogickými centry, předškolními a školními zařízeními, dětskými klinickými psychology, Středisky výchovné péče, dětskými psychiatrickými nemocnicemi a dětskými psychiatrickými odděleními. Například: nemocnice Liberec, Opařany, Louny, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Dětská psychiatrická klinika FN Motol.

Péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami ČR

Přijímáme klienty všech zdravotních pojišťoven v ČR s vyjímkou Revírní bratrské pojišťovny (RBP) 

Z důvodu velké časové vytíženosti nepřijímáme v ordinaci  reprezentanty farmaceutických firem až do odvolání.